Skogsbrukstekniker

Utbildningsinformation

Var en del av Naturen, Människan, Maskinen och utbilda dig till Skogsbrukstekniker

En utbildning inom yrkeshögskolan, Goda möjligheter till jobb och karriär, regionalt, nationellt och globalt.

Utbildningen ger kunskaper om det mindre skogsföretagets ekonomi och arbetsledning.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att kunna starta och driva ett skogsvårds eller avverkningsföretag eller arbeta som arbetsledare, planerare, skogsmaskinsförare.

Utbildningen ger behörighet till Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.

Yrkesroller

Yrkesroll 1:                                   Arbetsledare/ lagansvarig på skogsmaskiner
Yrkesroll 2:                                   Skogsmaskinentreprenör
Yrkesroll 3:                                   Skogsvårdsentreprenör
Yrkesroll 4:                                   Annat företagande inom skogsbruket

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att
•   Starta och driva eget skogsvårds eller avverkningsföretag
•   Kunna väga samman produktions-, ekonomiska- och miljömål i skogsbruket
•   Ha en helhetssyn på skogen som resurs för samhälle, kultur och friluftsliv – ett hållbart                 skogsbruk
•   Kunna ta ekonomiskt resultatansvar för sitt arbete samt slutföra förelagda projekt
•   Fungera som en god ledare och föredöme för både medarbetare och uppdragsgivare
•   Hantera utveckling av medarbetare samt skapa goda relationer mellan medarbetare, chefer,       kunder och övriga intressenter

YH_Utbplan

Kontaktpersoner
Ljusdal:   Christer Näslund  070-3475920 –  christer.naslund@ljusdal.se
Alfta:        Joakim Söderberg 070-5246167 – joakim@skogstekniska.se