Skogsbrukstekniker

Utbildningsinformation

Att bli Skogsbrukstekniker syftar till att ge goda praktiska och teoretiska kunskaper med ett högt tekniskt innehåll. Vidare ger utbildningen kunskap om det mindre skogsföretagets ekonomi och arbetsledning.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att arbeta som skogsmaskinförare, arbetsledare och planerare samt starta och driva ett skogsvårds eller avverkningsföretag.

Skogstekniska i Alfta erbjuder YH-utbildningen Skogsbrukstekniker i samarbete med Slottegymnasiet i Ljusdal. Totalt finns 35 platser fördelade på orterna med kursstart vecka 33 varje år

Yrkesroller

Yrkesroll 1:                                   Arbetsledare/ lagansvarig på skogsmaskiner
Yrkesroll 2:                                   Skogsmaskinentreprenör
Yrkesroll 3:                                   Skogsvårdsentreprenör
Yrkesroll 4:                                   Annat företagande inom skogsbruket

Ansök till utbildningen

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att
•   Starta och driva eget skogsvårds eller avverkningsföretag
•   Kunna väga samman produktions-, ekonomiska- och miljömål i skogsbruket
•   Ha en helhetssyn på skogen som resurs för samhälle, kultur och friluftsliv – ett hållbart                 skogsbruk
•   Kunna ta ekonomiskt resultatansvar för sitt arbete samt slutföra förelagda projekt
•   Fungera som en god ledare och föredöme för både medarbetare och uppdragsgivare
•   Hantera utveckling av medarbetare samt skapa goda relationer mellan medarbetare, chefer,       kunder och övriga intressenter

 


Kontaktpersoner
Ljusdal:   Kai Junfors                         070-2611424 – kai.junfors@edu.ljusdal.se
Alfta:        Joakim Söderberg            070-5246167 – joakim@skogstekniska.se