Ansökning – Grundläggande Skogsutbildning i Ljusdal (Slottegymnasiet)

Använd formuläret nedan för att söka till Grundläggande Skogsutbildning (Yrkesvux 800 p) hos Slottegymnasiet i Ljusdal.

Personliga uppgifter

Personnummer

Förnamn och efternamn

Adress och Ort/postnummer

Telefonnummer och E-post

Tidigare slutförd utbildning
Grundskola eller motsvarandeGymnasieutbildning eller motsvarandeEftergymnasial utbildningAnnan utbildning som styrker min behörighetJag kompletterar min ansökan senast den 15 juni med kopior som styrker behörighetJag bifogar kopior som styrker tidigare utbildning

Bilagor (kan kompletteras i efterhand)