Om du saknar behörighet

Om du saknar någon av de förkunskaper som krävs finns möjligheter att komplettera innan kursstarten vecka 33.

Kurs

Kurstid

Kursdatum

Kursort

Terrängtransporter 1 v Våren/Sommaren  Ljusdal
Motor & röjmotorsåg 1 v Sommaren/hösten  Alfta
Skogskötsel 1 1 v Sommaren/hösten  Alfta

Obs! Anmälan skall ske senast 14 dagar för kursstart

Kontaktpersoner
Ljusdal:   Christer Näslund  070-3475920 –  christer.naslund@ljusdal.se
Alfta:        Joakim Söderberg 070-5246167 – joakim@skogstekniska.se