Ekonomi, entreprenörskap – lagar och avtal

Kursen syftar till att ge den studerande god kunskap om och färdighet i hur man
startar och driver och utvecklar mindre och medelstora företag inom skogsområdet på ett ekonomisk, resurseffektivt och ekologiskt hållbart sätt. Detta innebär kunskaper i redovisning, budgetering, kalkylering, finansiering, marknadsföring samt personalekonomi. Kursen ska ge kunskaper i avtalsjuridik, upphandling samt lagar inom arbetsmiljö.