Företagsledning – organisation – kommunikation

Kursen syftar till att ge den studerande goda kunskaper och färdigheter i hur man driver och utvecklar ett mindre företag med avseende på ledarskap, personalutnyttjande och kundvård. Ledarskap, lagarbete och medarbetarskap är viktiga begrepp i denna kurs, liksom kommunikation, kundbemötande, konflikthantering, jämställdhet och etnisk mångfald. Kursen ska även ge goda kunskaper i att leda och arbeta i målstyrda arbetslag och att utveckla företagaet genom kompetensutveckling.