LIA med inriktningar

Kursen ska ge de studerande möjlighet att praktiskt tillämpa förvärvade kunskaper från den skolförlagda delen. Det finns två inriktningar; ”Avverkning/Transportteknik”, eller ”Produktionsledning”. Avverkning/Transportteknik ska ge de studerande erfarenhet genom arbete med avverkningsmaskiner och transportmaskiner och medverka i målstyrda arbetslag. Produktionsledning ger fördjupade kunskaper och erfarenheter genom arbete och med merkan i målstyrda arbetslag och kunskaper om skogsföretaget och dess ledning. Planering och skogsvård kan även ingå i denna inriktning. Inriktningarna kan väljas av den studerande beroende på val av framtida yrkesroll.