Service, underhåll och felsökning

Kursen ska ge de färdigheter som krävs för service, felsökning och mindre reparationer av skogsmaskiner. Kursen ska ge kunskap om vad väl fungerande service och regelbundet underhåll betyder för kvalitet i arbetet och ekonomi i företaget.