Skogsråvaror och sortiment

Kursen ska ge en helhetsbild av virkets väg från skog till industri samt ge fördjupade kunskaper om biobränslen samt de virkeskvaliteter och sortiment som förekommer i skogsbruket Kursen ska ge goda kunskaper i virkeslära, tillredning,mätningsbestämmelser, aptering och skogsbränslen.