Avverkningsteknik

Kursen skall ge möjlighet till yrkesmässig användning och tillämpning av fördjupande kunskaper i att planera och utföra maskinell avverkning med aktuella arbetsmetoder och maskiner i avverkningslag.

Mål

  • utföra maskinell avverkning i gallring och slutavverkning.
  • Använda sig av olika arbetsmetoder.
  • Utföra uppföljning och kvalitetssäkring av arbetet.
  • Använda GIS-applikationer.
  • Använda maskindatasystem.
  • Analysera när bioenergi skall tas ut