Kursinnehåll

Obligatoriska kurser 
 Kurser                                                    
Poäng
Natur och miljökunskap – traktplanering 20
Avverkningsteknik                                  35
Ekonomi, entreprenörskap – lagar och avtal   35
Företagsledning – organisation – kommunik. 25                 
LIA med inriktningar 75
Service, underhåll och felsökning 20
Skogsråvaror och sortiment 10
Skogsskötsel 35
Transportteknik

Examensarbete

35

10

Summa poäng 300

Kontaktpersoner
Ljusdal:   Christer Näslund  070-3475920 –  christer.naslund@ljusdal.se
Alfta:        Joakim Söderberg 070-5246167 – joakim@skogstekniska.se