Skogsskötsel

Kursen ska ge kunskaper för att yrkesmässigt kunna välja, planlägga, genomföra samt följa upp olika skogsskötselåtgärder. Kursen ska ge kunskaper och insikter för att analysera åtgärderna i förhållande till skogsvårdslagens krav och riktlinjer, ståndortens förutsättningar och ekonomiska krav. Kursen ska ge kunskaper i skogsuppskattning. Samt ge specialiserade kunskaper i att använda motormanuella redskap enligt branschens säkerhets och certifieringskrav för yrkesmässigt arbete.