Transportteknik

Kursen skall ge specialiserade kunskaper i virkestransport med skotare samt. Kursen skall ge specialiserade kunskaper om skogsmaskiners olika användningsområden, konstruktion och service. Kursen skall även ge fördjupad kunskap om uppföljning, kvalitetssäkring och kvalitetsbedömning av utfört arbete. Kursen ska ge kunskap och färdighet för att arbeta i och leda ett modernt organiserat maskinarbetslag i skogen.